søndag 31. oktober 2010

Baldus på utstilling

Lørdag 30.10.2010 var det utstilling på Letohallen,
og Baldus skulle på sin første utstilling! Vi var veldig spente på hvordan dette skulle gå, men han var kjempe flink!
Han fikk 1.plass 4.plass med HP (Hederspremie)
Dommer: Dommer var Colette Muldoon.

HP = lilla sløyfe

HP står for hederspremie. For å få hederspremie må du først ha fått 1. premie den samme dagen.
Detet sier utstillingsreglene:
Hederspremie (HP) Kan tildeles meget lovende juniorer/unghunder og meget velholdte veteraner. Kan også tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper.
En HP som junior og unghund betyr at dommeren liker hunden din godt, men at den er ikke helt ferdig ennå for å få CK og dermed kunne konkurrere mot de eldre hundene om certet og til å bli champion. HP kan også gis en veteran som kanskje ikke er god nok til å tildeles CK, men som dommeren vil hedre fordi den er velholdt og sprek.


 Se så fint han står!

Veldig oppmerksom. 
Her er Bertil pappan til Baldus!

Bertil og Anne Lise kennel Shakristo


Bertil fikk: 
Utstilling Norsk miniatyrhund klubb. Letohallen 30/10.
Caroq's Victor Willis "Bertil" fikk CK.Flinke Bertil.

Hva betyr fargen på premiesløyfene?

Skrevet av: Inger Handegård Foto av: Inger Handegård

Det er ikke lett for en nybegynner å forstå seg på alle de ulike fargene på premiesløyfene.
Som fersk i ringen er det vanskelig å skjønne hva de ulike sløyfene og premieringene som hundene får i ringen står for. Her er det som står i utstillingsreglene med litt utfyllende kommentarer.

Rød - blå - gul grønn. Rød og gul, lilla og nasjonalfarget. 1. premie og nummer en i klassen. Det er ikke lett å skjønne hva alt sammen står for. Vel hjemme etter endt utstillingsdag sitter mange og klør seg i hodet over hva de egentlig har fått. Ikke nok med at selve utstillingskritikken ofte er sterkt forkortet eller på engelsk. Premieringen står som tall under sterkt forkortede navn på klassene. Sg. type m utm. bev. 1 AK, CK, 4 BHK. Det kan rett og slett være vanskelig å skjønne hvilken premiering hunden egentlig har oppnådd.Mange som stiller ut en del velger å knytte alle sløyfene på ett premiebånd for å samle dem der.

Alle hunder kvalitetsvurderes først

Uansett klasse blir hundene kvalitetsvurdert. I denne første kvalitetsvurderingen kan hundene få 1. premie, 2. premie, 3. premie eller 0. Hunder som får 1. premie blir så konkurranseplassert der de fire beste hundene i klassen (med 1. premie), rangeres fra 1-4. Championer går rett til denne rangeringen.
Juniorer, unghunder og veteraner kan få hederspremie (HP). Øvrige hunder kan få certifikatkvalitet (CK). Mer om CK og plassering høyere opp i klassene kommer i en senere artikkel.


1. premie = rød sløyfe - også nr. 1 i klassen

Sakset fra regelverket for utstillinger:
1. premie i kvalitetsklasse: Typisk, i alt vesentlig riktig bygget hund, hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant
for sin rase.

Førstepremie og den første røde sløyfen er inngangsbilletten for å være med videre i konkurransen. Du må derfor ikke forlate området, men stå og vente rett utenfor ringen til alle hundene i klassen er bedømt. Da skal du inn igjen for å være med i konkurransen.
Får du en annen farge på den første premiesløyfa, får du som regel utlevert kritikken din samtidig med premiesløyfa. Du er nå ferdig for i dag og kan bruke resten av dagen til å se på de andre hundene for å lære, eller ha en hyggelig tur rundt i salgsbodene.
Hunder med 1. premie og som plasseres som nr. 1 i klassen får en ny rød sløyfe.Fargen på rosettene kan variere en del fra land til land og om det er en offesiell utstilling eller ikke. Noen gir ut rosetter på jakt og bruksprøver. Agility og lydighet har sine farger på rosettene.

2. premie = blå sløyfe - også nr. 2 i klassen

Sakset fra utstillingsreglene:
2. premie i kvalitetsklasse: Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin rase.
I enkelte raser er det å få en blå sløyfe liksom "ingenting". Spesielt gjelder dette raser som har vært avlet med utstillinger som hovedmål over lang tid. Der er ofte kvaliteten på hundene meget høy.
I andre raser er det å få en blå sløyfe en bra premiering - og det er det også! En hund som får blå sløyfe er en god representant for sin rase. Det er derfor at 2. premie er det som er minstekravet for at en hund skal kunne få et brukschampionat. Med en 2. premie har du dokumentert at hunden din er en god representant for sin rase.
Hunder med 1. premie som senere plasserer seg som nr. 2 i klassen, får tildelt en rød sløyfe. Nr. 2 i gruppefinale og Best in Show får en blå rosett.


3. premie = gul sløyfe - også nr. 3 i klassen

Sakset fra utstillingsreglene:
3. premie i kvalitetsklasse: Hund av akseptabel type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik karakter at den kan sies å være en utypisk representant for sin rase.
En gul sløyfe sier at hunden din ikke er utypisk og at den har en akseptable type. Ikke så mye å juble for, kanskje - men heller ingen grunn til å gi opp. Kanskje det er ting du kan gjøre noe med for å få hunden til å presentere seg bedre i ringen? Det er ikke uvanlig å se hunder få en gul sløyfe en dag og kanskje til og med 1. premie og mer til en annen dag.
En dommer sier kanskje at denne hunden er større enn det standarden tillater, mens en annen sier at ok, det er en stor hund, men den har også mange andre gode kvaliteter. noen sier hunden får en gul sløyfe på grunn av - andre sier den får en annen farge på sløyfa til tross for.
Du må derfor lese kritikken nøye for å se om det er ting du kan gjøre og du bør også se deg rundt om denne dommeren kanskje gir mange hunder en lavere premiering enn det som vanligvis gis.
Hunder med 1. premie som plasseres som nr. 3 i klassen, får også en gul sløyfe i tillegg til den røde. I gruppefinale og Best in Show får nr. 3 en gul rosett.


0. premie = grå sløyfe

Utstillingsreglene er klare - får hunden 0 skal den ha grå sløyfe - men jeg har ennå ikke sett den fargen på sløyfa bli utdelt i utstillingsringen selv om hundene får 0 premie. Som regel får du rett og slett ingen sløyfe.
Sakset fra utstillingsreglene:
0. premie: tildeles hunder som har diskvalifiserende anatomiske, typologiske
feil eller utypisk gemytt (herunder aggressive hunder og hunder som biter).
Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet. Hunder som 3
ganger får 0. premie på grunn av gemytt gis utstillingsforbud.

Her skal du være obs! Får du 0 premie på grunn av gemytt tre ganger har du utstillingsforbud resten av hundens liv! Tenk deg derfor veldig godt om før du stiller ut en hund som kan tenke seg å jafse til dommeren. Hunden trenger ikke være aggressiv i fra skapelsen av. Dersom den blir så redd i ringen at den biter eller er umilig å håndtere, kan den også få 0 premie.
Du kan også få 0 premie på grunn av at den mangler en eller begge testikler, har en diskvalifiserende bittfeil, har en diskvalifiserende farge eller er så utypisk at dommeren mener at denen hunden ikke ligner den rasen den er påmeldt som.


KIP = brun sløyfe

KIP står for kan ikke premieres. Som med 0 premie har jeg heller aldri sett denne fargen på sløyfen bli utdelt i ringen.
Dette sier utstillingsreglene:
KIP (kan ikke premieres): betegner at dommeren ikke kan avgjøre hvilken
premiegrad hunden fortjener i bedømmelsesøyeblikket. Betegnelsen kan bare
brukes dersom dommeren ikke kan danne seg en sikker oppfatning av dens
kvalitet, f.eks at den ikke vil vise bitt/tenner, halter eller lignende. Årsaken
til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet.

Grunnen til at en hund får KIP kan være at den halter i ringen og at dommeren dermed ikke får sett hundens bevegelser. Eller den er så tykk at det er vanskelig å danne seg et bilde av hundens bygning. Det kan også gid KIP dersom hund av en pelsrase er så feilaktig trimmet/klippet eller ikke klippet/trimmet i hele tatt, at det er umulig å danne seg et bilde av hunden og hundens pelskvalitet.
KIP er noe eier kan gjøre noe med. Denne "premiegraden" sier ingen ting om hundens kvalitet eller gemytt, men noe om en uheldig situasjon som det er mulig å gjøre noe med.Sløyfene og rosettene du får i valperingen har ofte samme farge som de voksnes sløyfer, men i tillegg har de fargen rosa.

Grønn sløyfe = nr. 4 i klassen

Har fu fått 1. premie (rød sløyfe) og så plasseres som nr. 4 av de med 1. premie i din klasse, får du en grønn sløyfe. Den grønne fargen brukes også på rosettene som deles ut i gruppe-konkurransen og konkurransen om å bli Best in show (BIS).


HP = lilla sløyfe

HP står for hederspremie. For å få hederspremie må du først ha fått 1. premie den samme dagen.
Detet sier utstillingsreglene:
Hederspremie (HP) Kan tildeles meget lovende juniorer/unghunder og meget velholdte veteraner. Kan også tildeles homogene og jevne avls- og oppdrettergrupper.
En HP som junior og unghund betyr at dommeren liker hunden din godt, men at den er ikke helt ferdig ennå for å få CK og dermed kunne konkurrere mot de eldre hundene om certet og til å bli champion. HP kan også gis en veteran som kanskje ikke er god nok til å tildeles CK, men som dommeren vil hedre fordi den er velholdt og sprek.
Avls- og oppdretterklasser får en HP-sløyfe som er halvt hvit/halvt lilla.


CK = rosa sløyfe

CK står for certifikatkvalitet og er de fleste utstilleres drøm! CK - den rosa sløyfen - er inngangsbiletten for å være med videre i konkurransen.
Dette sier utstillingsreglene:
Certifikat/CK (certifikatkvalitet): Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren
finner den å være av championkvalitet.

Alle hundene med 1. premie i klassen går inn for å konkurrere mot hverandre. I prinsippet kan alle få CK, selv om det er 20 i klassen, men det er ofte slik at bare de som plasserer seg øverst får CK. CK er en kvalitetsvurdering, men det er i praksis ofte lettere å få CK på en mindre utstilling enn på en større en. Ikke fordi at dommeren er "snillere" på en liten utstilling, men fordi det skal mye til at en dommer gir CK langt bakover i klassen.
Alle hannhunder med CK skal konkurrere videre om å bli beste hannhund. Det samme gjelder tispene. du må derfor ikke gå din vei når du har fått CK, men vente nær ringen til beste hannhund/beste tispeklasse blir ropt opp.


Cert = nasjonalfarget sløyfe

Cert er forkortelse for certifikat. På hver utstilling er det bare EN hannhund og EN tispe i hver rase som kan få cert. Det trenger ikke å være noen. Dersom dommeren ikke har gitt CK til noen hunder som ikke er champion fra før, blir det ikke delt ut cert.
I en tallrik rase er det derfor relativt få hunder som vinner cert, mens det i en sjelden rase med få individer kan være mange hunder som vinner cert. Da det er certene som teller videre til tittelen utstillingschampion og minst ett av de tre certene som kreves må være vunnet på en internasjonal utstilling eller på raseklubbens årlige spesialutstilling, betyr det at antall champions kan være ganske likt i en meget tallrik rase og i en sjelden rase. Det er MYE vanskeligere å bli utstillingschampion dersom du har en golden retriever enn dersom du har en maremma... Selvsagt må hundene fra begge raser være gode hunder, men konkurransen om certet er så uendelig mye mindre dersom du har en maremma med kanskje bare en påmeldt i rasen i motsetning til en golden retriever der det kanskje er 50 hunder som kjemer om det ene certet.CACIB = hvit sløyfe res. CACIB = oransje sløyfe

Fra utstillingsreglene:
CACIB/Reserve CACIB: (Innstilling til internasjonalt championat) kan
bare utdeles på internasjonale utstillinger og bare til virkelig fremragende hunder (som konkurrerer i klasser/raser hvor CACIB kan tildeles og har registrerte aner i minst 3 ledd). Normalt er kravene til CACIB enda høyere enn til Certifikat. For norske raser er det i Norge ingen kvalitetsforskjell på Cert/CK og CACIB.Championat = rød/grønn sløyfe

Endelig - du har fått det siste certfikatet du trenger for å bli utstillingschampion. Da må du si i fra om dette til ringsekretæren og du får utlevert den ettertraktede røde og grønne sløyfen. Som regel får du også en championatrosett i ringen med de samme fargene.
Vert og merke seg for de som får den siste utstillingspremien de trenger for å kalle seg champion på en eller annen bruksprøve, f.eks. jaktchampion, så får dere ikke championsløyfe og rosett i ringen. Gå i steden for til sekretaret og si at dere har blitt champion og be om å få en championatrosett. Dessverre er det ofte slik at de protesterer og sier at dere må gå til prøvearrangøren - men så lenge du får den siste premieringen på denne utstillingen, så har du rett på en championatrosett der du ble champion.BIR = gul/rød sløyfe - BIM = hvit/grønn sløyfe

Alle hunder med CK går videre til konkurransen om å bli beste hannhund eller beste tispe. Den beste hannhunden møter så den beste tispa.
Den som blir best av de to får BIR = Best i rasen mens den tapende parten blir BIM = Best i motsatt kjønn.
Dersom ingen hunder i rasen får CK blir det ikke kåret noen BIR vinner. BIR-vinneren går videre til konkurransen om å bli best i gruppa BIG (Hvit/blå rosett - mens de øvrige i gruppa får ensfarget blå, gul eller grønn sløyfe). Vinneren av gruppa går videre til  Best in Show - BIS. BIS-vinneren får nasjonalfarget rosett - mens de øvrige får blå, gul og grønn rosett.


Championklasse = rød og hvit og Oppdrett- og avlsklasse = lilla og hvit

En hund som deltar i championklasse får en rød og hvit sløyfe som et bevis på at den har deltatt i klassen. I denen klassen er det ikke kvalitetsvurdering - kun CK-vurdering og rangering.
I oppdretter og avlsklassene får klasser med HP (hederspremie) en lilla og hvit sløyfe.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar